تشخیص سرطان سینه به روش svm

روش SVM در زیر مجموعه Supervised learning قرار می‌گیرد. این روش مانند سایر روش‌های Supervised learning نیاز به تعدادی دیتا برای آموزش دادن مدل دارد. بعد از آموزش انتظار داریم با ورود دیتای جدید، مدل بتواند نوع آن را تشخیص بدهد و متناسب با آن خروجی مناسب را تولید کند. در ادامه این نوشته دیتاست مربوط به پیش بینی سرطان سینه را بررسی میکنیم.

ادامه خواندن “تشخیص سرطان سینه به روش svm”