موضوعات بلاگ

  • درمورد preventive maintenance
  • آموزش dynamic 365 –لینک– نکات ویدئوها
  • روش SGDclassifier -تشخیص مهره شطرنج-لینک git – لینک بلاگ – (شبیه به مسئله MNIST)-لینک مسابقه – کامل شد.
  • روش رگرسیون خطی- قیمت خانه-usa – لینک git– لینک بلاگ– (قیمت خانه با 5 فیچر)-کامل شد.

موارد زیر نیاز به بازبینی دارند:

بایگانی:

مسابقه بهبود سرچ ترب 2023: پایان – 16 فروردین 402
1- لینک مسابقه (ترب 2023)
2-کد نمونه ارائه شده توسط ترب(لینک) توضیحات کد نمونه (لینک)
3- گیت هاب –لینک (ریپازیتوری)
4- بررسی مسابقه ترب (لینک بلاگ)
5- جدول زمانی – لینک بلاگ
6- نتیجه گیری : عدم مهارت و تجربه در ML دلیل ناکامی بود. اما تلاش خود را کردیم و این کافی بود. به امید نتایج بهتر در مسابقات بعدی.