کتاب انسان خردمند نوشته یو وال نوح هراری

گاهی یک خلاصه کتاب آنقدر  جامع و گویا هست که آدم را از خواندن خود کتاب بی نیاز می کند . نوشته  صدرا علی آبادی عزیز در مورد کتاب انسان خردمند(لینک) از آن دسته از خلاصه کتاب هاست که وقتی آن را خواندم احساس کردم […]

Read more