نه به کار بیشتر

دیشب حدود ساعت 24 که به دلیل بیرون بودن با دویتان خسته بودم و خوابم میومد داشتم به این فکر می کردم که الان بخوابم یا کمی به خودم فشار بیارم و بیدار بمونم و یکی از کار هامو یکم جلو ببرم .تو همین فکر […]

Read more