خلاصه فایل صوتی- برند شخصی-

موضوع : پرسنال برندینگ ارائه دهنده : محمدرضا شعبانعلی پیش نوشت : این نوشته گزیده ای از نکاتی است که محمدرضا شعبانعلی در گردهم آیی متممی ها در سال 96 در سخنرانی خود با عنوان پرسنال برندینگ بیان نموده اند.

Read more