مرگ از نگاه مولانا

در درس 78 از کتاب 365 روز با مولانا و در قسمت تفسیر آن به قل دکتر الهی قمشه ای چنین می خوانیم : “آدمیان را  ترس های موهومی است چون گور و فشار قبر. زیرا گمان می دارند که روح آدمی پس از مرگ […]

Read more

خواستن به سفارش آقای مولانا

شعر زیر رو وقتی خوندم خیلی به دلم نشست و گفتم اینجا بنویسمش که هر چند وقت یکبار مرورش کنم.   گر یکی موری سلیمانی بجست منگر اندر جستن او سست سست   تو به هر حالی که باشی می طلب آب می جو دائما […]

Read more