باقی مانده سال های عمر

از دکتر الهی قمشه ای به یاد دارم که در جایی(کتاب یا سخنرانی)می گفت : “یک جوان هیچ گاه به مرگ نمی اندیشد و برای او مرگ قابل تصور نیست” در راستای تایید همین گفته به یاد دارم که با دوستی در حال پیاده روی […]

Read more

ترس تمام شدن زمان

هر روز کارهایی را  یادداشت می کنی که انجام شود. اگر زمانی را دقیقا مشخص نکرده باشم احتمال به انجام رسیدنش کم میشود. بهترین روزهایم یا بهترین ساعت هایم آنها بوده اند که روی کاغذ تکلیفشان مشخص بوده اند. مثلا ۱۲ تا ۱۴ پادکست. یا […]

Read more

زنگ بیدار باش

تا حالا شب های زیادی بوده که قبل از خواب ساعت گوشی رو تنظیم کردم که سر یه زمان معین بیدار شم. از بین این دفعات ،‌بار ها قبل از اینکه آلارم به صدا در بیاید ، بیدار بوده ام و به دلیل این بوده […]

Read more