دختری به نام شیرین

یکی از این روزهای اخیر. روزهایی که سعی میکردم هر روز آموخته های گذشته ام را دوباره سنجی کنم  و مدل های ذهنی دیگری را جایگزین کنم. به خانه رسیدم و دیدم دایی و همسرش و دو دختر دایی ام خانه مان هستند. به فاطمه(که حدود ۱۳ سال دارد) […]

Read more