مرگ از نگاه مولانا

در درس 78 از کتاب 365 روز با مولانا و در قسمت تفسیر آن به قل دکتر الهی قمشه ای چنین می خوانیم : “آدمیان را  ترس های موهومی است چون گور و فشار قبر. زیرا گمان می دارند که روح آدمی پس از مرگ […]

Read more

سکوت

Silence “Not in words , in silence Between , meaning lies: Word embrace The known , but who impart to us our shared secret.”…. Kathleen Raine (1908-2003) Such a nice poem  from the book 365 day with english litrature (2007) Dr Elahi Qomshei. When I read this poem I […]

Read more