کتاب انتخاب برتری- جیم کالینز-مورتن هنسن-(کسب و کار)*

عنوان : انتخاب برتری

عنوان به انگلیسی:

Great By Choice

توضیح مختصر :

بدشانسی موجب شکست سازمان های ورشکسته نیست؛ بهره برداری نکردن از شانس است که آنها را به شکست کشانده است.

در ادامه گزیده هایی از کتاب را آورده ام…

ادامه خواندن کتاب انتخاب برتری- جیم کالینز-مورتن هنسن-(کسب و کار)*