خلاصه فایل صوتی- برند شخصی-

موضوع : پرسنال برندینگ

ارائه دهنده : محمدرضا شعبانعلی

پیش نوشت :

این نوشته گزیده ای از نکاتی است که محمدرضا شعبانعلی در گردهم آیی متممی ها در سال 96 در سخنرانی خود با عنوان پرسنال برندینگ بیان نموده اند.

ادامه خواندن خلاصه فایل صوتی- برند شخصی-