نازنین دانشور.

به هر حال هر دانستنی و هر نوعی از آگاهی با خود مسئولیت هایی به همراه دارد. نمی توانم به خودم دروغ بگویم و نمی توانم انکار کنم که می دانم که خانم نازنین دانشور ۱۲ سال برای دیگران کار کرده و اکنون صاحب کسب […]

Read more

در خلوت

یادمان باشد آنچه در خلوت انجام میدهیم شخصیت ما را می سازد. نمیدونم توی انبوه نوشته های خوب این یکی رو چه زمانی خوندم. اما دوست داشتم اینجا بنویسمش.

Read more

فواید پیاده روی

پیاده روی یکی از کار هایی است که خیلی به آن علاقه دارم. زمانی که با مسئله ای روبرو باشم و در خانه نتوانم برای ان چاره ای بیاندیشم ، معمولا بیرون می زنم و اندکی با آن موضوع پیاده روی می کنم . یا […]

Read more