نه به کار بیشتر

دیشب حدود ساعت 24 که به دلیل بیرون بودن با دویتان خسته بودم و خوابم میومد داشتم به این فکر می کردم که الان بخوابم یا کمی به خودم فشار بیارم و بیدار بمونم و یکی از کار هامو یکم جلو ببرم .تو همین فکر […]

Read more

نا امیدی از زبان محمدرضا شعبانعلی

همیشه احساس میکنم تجربه نا امیدی ، انسانی ترین تجربه دنیاست. امید رو خیلی ها تجربه می کنند اما نا امیدی یعنی اینکه من رویایی در سر دارم و اکنون با ان فاصله دارم. مهم اینه که این تجربه پایدار نباشه.

Read more

امید دارم

به آینده ای که در پیش رو است امید دارم. با وجود تمام بی نظمی ها  و اتفاقات ناگوار و همه ی حرف های ناامید کننده از اطرافیان ، به آینده امید دارم. … تنها  به برتری زیبایی بر زشتی ایمان دارم. و می دانم […]

Read more

جبر و اختیار

امروز متنی رو خوندم که به نظرم جالب بود . اینجا می نویسمش تا با نگاهی زیبا تر به جبر واختیار به زندگی ام ادامه بدم: عارفی را پرسیدند زندگی به “جبر” است یا به ” اختیار”؟ گفت: امروز را به “اختیار” است تا چه […]

Read more