بایگانی دسته: گزارش کوتاه

مروری بر چند مدت اخیر- زمستان ۹۹

این نوشته حدود ۱۰۰۰ کلمه دارد.

زمان مورد نیاز برای خواندن آن ۱۰ دقیقه

قبلا در نوشته “مرد سخت کوش” نوشته بودم که میخوام تا ۲۰ سال دیگه مصداق مرد سخت کوش باشم و از شور درونم گفته بودم که دوست دارم چنین باشم و چنان باشم. و قول داده بود که ۲۰ سال دیگر بیایم و زیر آن پست گزارشی بنویسم. امروز که بعد از حدود سه ماه آن پست را دیدم ، تصمیم گرفتم که به طور منظم و در بازه های زمانی معین بیایم و گزارشی از عملکردم بنویسم. فکر میکنم با این روش (گزارش نویسی و ارزیابی عملکرد خود) بهتر بتوان خود را مانیتور کرد .

ادامه‌ی خواندن

می نویسم که راحت شوم.

من همه چیز یا اکثر موارد را باید روی کاغذ بنویسم و بعد اجرا کنم. حتی یک روز تعطیل هم که دارم از صبح تا شب آن را روی کاغذ می نویسم و سپس اجرا میکنم. اینجوری احساس میکنم مدیریت زمان بهتری دارم. نوشتن چه فایده ای دارد؟ فایده اش این است که متوجه شوم آنقدرها هم که فکرش را میکنیم منظم نیستیم و اهل عمل نیستیم. مثلا همین الان که این چهار خط را نوشتم ، میبینم که واقعا من اینطور آدمی نیستم که همه چیز را قبل از اجرا روی کاغذ بنویسم. شاید بهتر باشد که بگویم “من دوست دارم همه کارها را قبل از اجرا روی کاغذ بیاورم” . الان یادم آمد که هر چه را روی کاغذ نوشته ام را اجرا کرده ام . و این مرا به وجد می آورد که یک ابزار در دست داشته باشم شبیه به چراغ جادو با این تفاوت که به جای آرزو کردن باید آن را روی کاغذ بنویسم. و در آخر اینکه حداقل فایده نوشتن این است که ذهن را رها می سازد. بار ها در هنگام تمرین موسیقی موضوعاتی را روی کاغذ نوشته ام که بعدا به آن فکر کنم و ذهنم هنگام تمرین آسوده باشد. این کار را کرده ام و بعد از نوشتن متوجه شده ام که آن موضوع دیگر اهمیت ندارد.