نمی توانم کلیدر را فراموش کنم

یادم می آید  حدود شش سال پیش که دو جلد از کتاب کلیدر را خواندم  ، آنچنان حظی بردم  که  دوست داشتم بنویسم. شوقی در من پدیدار گشته بود  اما به دلیل حجم بالای آن (ده جلد ) از ادامه دادن آن انصراف دادم  و […]

Read more

سه شوق برای زندگی

سعادت آشنایی با دکتر الهی قمشه ای عزیز را بنده ، با شنیدن سخنرانیهایش بدست آوردم و به مرور و طی فرایندی که به نوعی یادگیری کریستالی  بود به سمت کتابهایش جذب شدم. ایشان مجموعه کتابهایی برای جوانان و نوجوانان دارند که شامل چند کتاب است از […]

Read more