کتاب ” آیین سخنرانی” دیل کارنگی

این کتاب را در شهریور سال 93 خریدم و اخیرا فرصتی دست داد تا دوباره  آن را مرور کنم. از موضوع کتاب مشخص است که می خواهد در مورد سخنرانی و نکات آن حرف هایی بزند. اما همیشه در کتاب هایی که خوانده ام نکاتی […]

Read more

کتاب “هنر عشق ورزیدن” اریک فروم

عنوان : هنر عشق ورزیدن نویسنده : اریک فروم مترجم : پوری سلطانی لینک کتاب در آدینه بوک  گزیده : “مثلا شخصی را فرض کنید  که در نتیجه احساس عمیق نا امنی و تنهایی به کار مداوم تن در می دهد ، یا شخص دیگری […]

Read more