در خلوت

یادمان باشد آنچه در خلوت انجام میدهیم شخصیت ما را می سازد. نمیدونم توی انبوه نوشته های خوب این یکی رو چه زمانی خوندم. اما دوست داشتم اینجا بنویسمش.

Read more

فواید پیاده روی

پیاده روی یکی از کار هایی است که خیلی به آن علاقه دارم. زمانی که با مسئله ای روبرو باشم و در خانه نتوانم برای ان چاره ای بیاندیشم ، معمولا بیرون می زنم و اندکی با آن موضوع پیاده روی می کنم . یا […]

Read more

راه رهایی از خمودگی

در میان همه ی  تردید هایی که روزانه در برابر خود میبینیم، میتوان نشانه هایی از اطمینان یافت و صفحه زندگی را با قدم هایی استوار تر پیمود. حرکت که کنی ، تردید ها به تدریج رنگ می بازند، و چهره های افسرده و غمگین […]

Read more

این راه انتهایی دارد…

هر لحظه دید به جاده ی پیش رو  تا منحرف نشدن امیدی در دل شوقی و ذوقی. مسیر در این جاده اگر چه گاهی  زیباست و گاهی ابهام دارد … اما متوقف نباید شد. این راه انتهایی دارد.

Read more

نظریه نسبیت در رابطه با معشوق

در میان انبوه نوشته هایی که روزانه می خوانده ام امروز این حرف از اینشتین را اینجا می نویسم تا دیگران نیز چون من از آن لذت ببرند. “یک ساعت با کسی که عاشق او هستید ، به نظر یک دقیقه می رسد، این است […]

Read more