آگاهی همیشه هم خوب نیست

گاه چنین می نماید که آنچه عموم مردم می بینند و زندگی می کنندش و باور دارند، چیزی است نه چنان که شایان زیستن باشد. یا از سر عادت یا اجبار یا رسمی کهنه و مبرا از فایده. آنچه عیان است اینچنین می نماید. اما […]

Read more

دختری به نام شیرین

یکی از این روزهای اخیر. روزهایی که سعی میکردم هر روز آموخته های گذشته ام را دوباره سنجی کنم  و مدل های ذهنی دیگری را جایگزین کنم. به خانه رسیدم و دیدم دایی و همسرش و دو دختر دایی ام خانه مان هستند. به فاطمه(که حدود ۱۳ سال دارد) […]

Read more

انبوه شگفتی ها

نشسته در حال نگاه کردن به کنجدهای پیش رو : گاهی با خود خلوت می کنی و دنیای اطرافت را خوب که مرور می کنی حیرت تو را فرا میگیرد. انبوهی از مسائل را حل نشده می یابی . انبوهی از گره های نا گشوده […]

Read more

کسب مهارت

گاهی چنین به نظر می رسد که هر کسی به حال دیگری می نگرد و دوست دارد در جایگاه او باشد. نوشته روی تصویر زیر از متمم محرک نوشتن ادامه این پست وبلاگم بود…  

Read more