نه به کار بیشتر

دیشب حدود ساعت 24 که به دلیل بیرون بودن با دویتان خسته بودم و خوابم میومد داشتم به این فکر می کردم که الان بخوابم یا کمی به خودم فشار بیارم و بیدار بمونم و یکی از کار هامو یکم جلو ببرم .تو همین فکر […]

Read more

امید دارم

به آینده ای که در پیش رو است امید دارم. با وجود تمام بی نظمی ها  و اتفاقات ناگوار و همه ی حرف های ناامید کننده از اطرافیان ، به آینده امید دارم. … تنها  به برتری زیبایی بر زشتی ایمان دارم. و می دانم […]

Read more

نازنین دانشور.

به هر حال هر دانستنی و هر نوعی از آگاهی با خود مسئولیت هایی به همراه دارد. نمی توانم به خودم دروغ بگویم و نمی توانم انکار کنم که می دانم که خانم نازنین دانشور ۱۲ سال برای دیگران کار کرده و اکنون صاحب کسب […]

Read more

در خلوت

یادمان باشد آنچه در خلوت انجام میدهیم شخصیت ما را می سازد. نمیدونم توی انبوه نوشته های خوب این یکی رو چه زمانی خوندم. اما دوست داشتم اینجا بنویسمش.

Read more