خواستن به سفارش آقای مولانا

شعر زیر رو وقتی خوندم خیلی به دلم نشست و گفتم اینجا بنویسمش که هر چند وقت یکبار مرورش کنم.   گر یکی موری سلیمانی بجست منگر اندر جستن او سست سست   تو به هر حالی که باشی می طلب آب می جو دائما […]

Read more