خلاصه فایل صوتی- برند شخصی-

موضوع : پرسنال برندینگ

ارائه دهنده : محمدرضا شعبانعلی

پیش نوشت :

این نوشته گزیده ای از نکاتی است که محمدرضا شعبانعلی در گردهم آیی متممی ها در سال 96 در سخنرانی خود با عنوان پرسنال برندینگ بیان نموده اند.

ادامه خواندن خلاصه فایل صوتی- برند شخصی-

خلاصه فایل صوتی در مورد تصمیم گیری

 گزیده هایی از این فایل صوتی  که در مورد تصمیم گیری  است رو در اینجا می نویسم تا دسترسی راحت تری به آن داشته باشم.

منبع فایل صوتی 

ادامه خواندن خلاصه فایل صوتی در مورد تصمیم گیری

خلاصه فایل صوتی حرفه ای گری

این نوشته خلاصه ای از فایل صوتی آموزشی حرفه ای در محیط کار  از محمدرضا شعبانعلی می باشد.

ادامه خواندن خلاصه فایل صوتی حرفه ای گری