چانه بزن ‌

معتقدم برای بدست آوردن ناگزیر از چانه زدن هستیم. در موارد بسیاری تجربه کرده ام که باید چیزی را طلب کنیم و پیگیر باشیم تا بدست بیاید. شاید شنیده باشید که “حق گرفتنی است و نه دادنی” برای مثال جهت دعوت به مصاحبه کاری بار […]

Read more

مرگ از نگاه مولانا

در درس 78 از کتاب 365 روز با مولانا و در قسمت تفسیر آن به قل دکتر الهی قمشه ای چنین می خوانیم : “آدمیان را  ترس های موهومی است چون گور و فشار قبر. زیرا گمان می دارند که روح آدمی پس از مرگ […]

Read more

جبر و اختیار

امروز متنی رو خوندم که به نظرم جالب بود . اینجا می نویسمش تا با نگاهی زیبا تر به جبر واختیار به زندگی ام ادامه بدم: عارفی را پرسیدند زندگی به “جبر” است یا به ” اختیار”؟ گفت: امروز را به “اختیار” است تا چه […]

Read more

نا دقیق موفق

دقیقا یادم نمیاد که چند مدت پیش بود که از مجله موفقیت خوندم که نوشته بود:  “دقت مانند طلا با ارزش است. و هر کاری ارزش با دقت انجام دادن را ندارد و اینکه چگونه و چه مقدار دقت را  صرف کارهای مربوط به موفقیت […]

Read more