چند جمله از کتاب “هنر همچون درمان ” اثر الن دو باتن

پیش نوشت :

این کتاب را مدت ها پیش خواندم و لذت بردم. یکی دو جمله را در ادامه از این کتاب آورده ام.

ادامه خواندن چند جمله از کتاب “هنر همچون درمان ” اثر الن دو باتن

خلاصه فایل صوتی- برند شخصی-

موضوع : پرسنال برندینگ

ارائه دهنده : محمدرضا شعبانعلی

پیش نوشت :

این نوشته گزیده ای از نکاتی است که محمدرضا شعبانعلی در گردهم آیی متممی ها در سال 96 در سخنرانی خود با عنوان پرسنال برندینگ بیان نموده اند.

ادامه خواندن خلاصه فایل صوتی- برند شخصی-

آدم شاد ، آدم غمگین- از کتاب “در باب جکمت زندگی”

در کتاب “در باب حکمت زندگی اثر آرتور شوپنهاور”   در مورد آدم های شاد و آدم های غمگین اینطور گفته بود :

آدم شاد :

همیشه شاد است و اگر هم اتفاقی بیافتد که بتوان اندکی غمگین بود  ، او آن را استثنا فرض میکند و بدان توجه نمی کند و بدون توجه بدان شاد بودن خود را ادامه می دهد.

آدم غمگین :

همواره به دنبال بهانه هایی برای غمگین بودن ست و اگر هم تعداد زیادی رخداد برای شاد بودن وجود داشته باشد ، همه را نادیده گرفته و در میان انبوه دلیل ها برای شاد بود یک دلیل برای غمگین بودن را پیدا می کند و به آن فکر میکند.

صبر چیست؟

کوک و سرمست از اینکه در کتاب “هنر همچو درمان آلن دو باتن”چنین خوانده ام:

هیچ هیجانی در صبوری نیست. 
 
صبر در واقع ظرفیت انجام کار ،بدون هیجان زدگی است. 
 
به تاخیر انداختن لذت است.
 
ماندن در کنار چیزی است که کسالت بار یا ملال آور است.
 
  
 
اما آبشار صرفا تجمع قطره هاست:
پاداش تکرار.