راه رهایی از خمودگی

در میان همه ی  تردید هایی که روزانه در برابر خود میبینیم، میتوان نشانه هایی از اطمینان یافت و صفحه زندگی را با قدم هایی استوار تر پیمود.

حرکت که کنی ، تردید ها به تدریج رنگ می بازند، و چهره های افسرده و غمگین به صورت های شاد و لبخندان تغییر میکنند.

جایی خوانده بودم:

” عمل بر انگیزه تقدم دارد…”

کتاب ” آیین سخنرانی” دیل کارنگی

این کتاب را در شهریور سال 93 خریدم و اخیرا فرصتی دست داد تا دوباره  آن را مرور کنم.

از موضوع کتاب مشخص است که می خواهد در مورد سخنرانی و نکات آن حرف هایی بزند. اما همیشه در کتاب هایی که خوانده ام نکاتی دریافته ام که به موضوع کتاب مربوط نبوده و این برایم جالب است. به عبارت دیگر نکات بیان شده در یک کتاب را  گاهی می توان با شرایط زندگی خود تطبیق داد.

در ادامه گزیده هایی از این کتاب را آورده ام…

ادامه خواندن کتاب ” آیین سخنرانی” دیل کارنگی

بهترین کتابی که تا به امروز خوانده ام

پیش نوشت : در جواب یکی از تمرین های متمم ، مجبور شدم تمام کتاب هایی که تا به امروز خوانده بودم را مرور کنم و بهترین کتابی که تا به امروز خوانده بودم را  معرفی کنم .

در ادامه  عنوان مجموعه ای از بهترین کتاب هایی که تا به امروز خوانده ام را آورده ام.

ادامه خواندن بهترین کتابی که تا به امروز خوانده ام

نظریه نسبیت در رابطه با معشوق

در میان انبوه نوشته هایی که روزانه می خوانده ام امروز این حرف از اینشتین را اینجا می نویسم تا دیگران نیز چون من از آن لذت ببرند.

“یک ساعت با کسی که عاشق او هستید ، به نظر یک دقیقه می رسد، این است مفهوم نظریه نسبیت”

و در ادامه چند جمله کوتاه دیگر…

ادامه خواندن نظریه نسبیت در رابطه با معشوق