جلسه 18- right skew – left skew

نکته : این موضوع در سوالات مصاحبه دیتا ساینس رایج است.

شکل زیر توزیع نرمال یا توزیع یکسان را نشان میدهد. مشخصه آن برابر بودن نیمه راست و چپ است.

مثال از توزیع نرمال ، سن افراد است. یا قد افراد. همچنین دیتا ست IRIS از این توزیع تبعیت میکند.

به شکل زیر right skewed گویند.

مثال : توزیع ثروت. برای مثال افرادی مانند ایلان ماسک و بیل گیتس در سمت راست بازه بالا قرار میگیرند. اما اکثر جمعیت در سمت چپ قرار دارند.

مثال 2: طول کامنت های زیر پست ویدئو یوتیوب. اکثر کامنتها کوتاه است و به ندرت کامنت طولانی مشاهده میشود.

به شکل زیر left skewed گویند.

مثال آن زمان مرگ آدمهاست. اکثر آدمها تا سن بیشتر از 60 زنده می مانند و درصد کمی از افراد در سن پایین مرگ را تجربه میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.