جلسه 16 – standardization vs normalization

ویدئو – لینک

برای هر فیچر دو چیز مهم داریم- unit , magnitude

  • نرمال سازی یا Normalization:
    • باعث میشود که مقدار داده های ما در بازه 0 تا 1 قرار گیرند.
    • به این نوع min-max scaler نیز میگویند.
  • standardization :

باعث میشود که داده طبق معیار standard normal distribution استاندارد شوند. که mean =0 و sd=1 باید باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.