بخش 5 آموزش اوراکل

این نوشته حاصل یادداشت های کلاس اوراکل برگزار شده توسط دانشگاه خاتم میباشد:

primary Key

  • cannot be NULL
  • must be unique

primary key and Foreign key

برای برقراری رابطه بین دو جدول از Foreign key استفاده میکنیم.

مثال : در جدول دوم از Primary key جدول اول استفاده شده است. یعنی میتوان ستون Course_No را از ستون دوم حذف نمود. این یعنی صرفه جویی در مصرف فضا.

Difference between Primary key and Unique key

Why use Primary Key?

Why use Foreign Key?

چند تعریف:

تصویر:

انواع key در DBMS

برای توضیحات بیشتر به ص 127 از اسلایدها (رفرنس) مراجعه شود.

alternate key

تا ص 130

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در SQL

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.