بایگانی ماهیانه: دسامبر 2020

مواجه شدن با ترس ها و تاثیر آن در شادی

آرام بودم و می دانستم میتوانم مثل دیشب احساس خوبی را تجربه کنم.

دیشب به ندای درونم گوش دادم و اندکی (هنر کردم) گوشی موبایلم را در دور دست قرار دادم و مطلبی با حدود ۶۵۰ کلمه در مورد خلاقیت نوشتم.

ادامه‌ی خواندن

خلاقیت و ایجاد شادی

نمیدونم چیشد که به فکر خلاقیت افتادم. فکر میکنم داشتم آشپزی می کردم که به این فکر افتادم که چرا با وجود اینکه زیاد اهل رسیدم به شکم و اهل خوردن نیستم ، پس چرا انقدر به آشپزی علاقه دارم. (بگذریم از اینکه به این علاقه ام تنها مدت یک سال جواب دادم و بعد دیدم که باید به علاقه های دیگرم بپردازم.) . اندکی فکر کردم دیدم ، رد پای خلاقیت در هنگام آشپزی وجود داره. و بعد که بیشتر دقت کردم دیدم که زمانهایی که با خلاقیت کاری رو انجام می دهم، بیش از هر زمان دیگه ای شاد بودم و حس خوبی داشتم به اون فعالیت…

ادامه‌ی خواندن

چگونه عادت جدید بسازیم؟

مدتی هست که بیشتر به عادت هام توجه میکنم. وقتی میبینم کاری که به عادت دراومده انرژی کمتری ازم میگیره و بدون درد انجامش میدم انگیزه ام برای ایجاد عادت های خوب بیشتر میشه.

ادامه‌ی خواندن