گریز از آتش و ترش و خام ماندن

Rate this post

به بهانه بیت زیر از مولانا می خواستم مقداری بنویسم:

تا ز آتش می گریزی ترش و خامی چون خمیر *** گر هزاران یار و دلبر میگزینی سود نیست

 

ناگریزی از آتش :

سختی کار را پذیرفتن و دانستن این نکته که ………. “عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها”

 

ترش و خام ماندن :

کسی که در کارش ممارست زیادی را داشته ، بعید است که اثارش ترش و خام باشد

 

هزار یار و دلبر :

عشق ورزیدن به یک راه و یک حرفه بویژه در این عصر جدید که همه چیز  و انواع منابع در دسترس است و هنر ، بیش از آنچه اقدام کردن  برای انتخاب گزینه درست باشد در  هوشیاری  عدم انتخاب است.

Leave a Reply