کتاب ” آیین سخنرانی” دیل کارنگی

Rate this post

این کتاب را در شهریور سال 93 خریدم و اخیرا فرصتی دست داد تا دوباره  آن را مرور کنم.

از موضوع کتاب مشخص است که می خواهد در مورد سخنرانی و نکات آن حرف هایی بزند. اما همیشه در کتاب هایی که خوانده ام نکاتی دریافته ام که به موضوع کتاب مربوط نبوده و این برایم جالب است. به عبارت دیگر نکات بیان شده در یک کتاب را  گاهی می توان با شرایط زندگی خود تطبیق داد.

در ادامه گزیده هایی از این کتاب را آورده ام…

***

ص 17:

“توانایی ایجاد ارتباط  موثر با دیگران ، و جلب همکاری آنها ثروتی است که مردان موفق مالک آن هستند.”

ص 18 :

“من بار ها دور دنیا گشته ام ،ولی کمتر لذتی را با لذت جلب کردن یک مستمع به وسیله قدرت سخن گفتن ، برابر می دانم”

“تقریبا د ر هر موضوعی ، علاقه شما به آن موضوع ، اسباب نجاتتان خواهد شد. اگر نتیجه برایتان بحد کافی مهم باشد ، حتما به آن می رسید. اگر بخواهید خوب باشید ، خوب خواهید بود. اگر بخواهید ثروتمند باشید ، ثروتمند خواهید شد.اگر بخواهید یاد بگیرید ، یاد می گیرید.”

ص 20 :

“یاد بگیرید که فکر و عقیده خود را برای دیگران چه در خلوت و چه در جمع آشکار سازید”

“با تغییر افکارتان می توانید زندگی تان را تغییر دهید ” که البته کار آسانی نیست.

“هیچ فرصتی را برای تمرین از دست ندهید ”

“جرج برنارد شاو در جوانی یکی از خجالتی ترین آدم های لندن بود ” که در مورد خجالتی بودن خود می گوید 🙁 کم هستند کسانی که بیشتر از من از خحالت و بزدلی زجر کشیده باشند )

ص 26 :

هرگز نخاهید دانست ، چقدر پیشرفت کرده اید مگر اینکه در موردش حرف بزنید.”

“هیچ وقت آنچه را آموخته ای یاد نمیگیری ، مگر آنکه با روحیه ای قوی آنها را به کار بگیری و علیه ترس هایت بجنگی ”

ص 30 :

” ترس بیشتر از هر عامل دیگری ، در دنیا ، افراد را شکسست می دهد ”

“ترس ناشی از جهل است و عدم اعتماد بنفس ”

” با ایراد چند سخنرانی موفق و کسب  نتایج دلخواه ، به جای ترس از صحبت کردن ، از آن بسیار لذت خواهید برد”

یادگیری تطبیقی- این مورد در مورد کدام یک از جنبه های زندگی شما که در آن ترس دارید ، صدق می کند ؟

ص 34 :

“تجربه های موفقی که پشت سر گذاشته اید را ثبت کنید و به یاد آورید”

” دانیل وبستر همیشه فکر می کرد مقابل تماشاگران ایستاده است. هم قبلا لباس مناسب می پوشید و هم کاملا متن سخنرانی خود را آماده می کرد”

ص 48 :

درباره چیز یحرف بزنید که از طریق تجربه یا مطالعه ، حق حرف زدن درباره آن را بدست آورده اید.

 

ص 55 :

چیز هایی بگویید که خودتان قبولشان دارید. مایه اصلی هر چیزی در درون شماست.

ص 88 :

سرزنده بودن ، اشتیاق و سرحالی نخستین قابلیتهایی است که یک سخنران موفق باید در خود جمع کند. (توجه به یادگیری تطبیقی از این موضوع)

 

 

 

 

Leave a Reply