چه بود آنچه که تنها او می دانست ؟- کتاب تاریخ طبری

به او گفتند :

“کسی را در زمین قرار می دهی که مانند جن باشد که خون ریختند و تباهی کردند و ما تسبیح و تقدیس تو می کنیم”

گفت :

“آنچه من می دانم شما نمی دانید”

 

کتاب تاریخ طبری-جلد اول- صفحه 56

 

پی نوشت :

قصد داشتم کتاب تاریخ طبری رو بخونم که به علت تعداد زیاد صفحات اون منصرف شدم. نمی دونم دوباره به سراغ این کتاب خواهم رفت یا نه . اما  چند جمله بالا از این کتاب برای من به یادگار خواهد موند. خوشحالم.

 

 

Leave a Reply