چانه بزن ‌

معتقدم برای بدست آوردن ناگزیر از چانه زدن ایم.

در موارد بسیاری تجربه کرده ام که باید چیزی را طلب کنیم و پیگیر باشیم تا بدست بیاید.

شاید شنیده باشید که حق گرفتنی است و نه دادنی.

برای مثال جهت دعوت به مصاحبه کاری بار ها تجربه کرده ام که تنها فرستادن رزومه کافی نبوده و تماس و پیگیری بعد از آن باعث  شده به مصاحبه دعوت شوم.

این موضوع در حوزه های دیگر نیز کاربرد دارد.

روابط احساسی،

درخواست افزایش حقوق،

درخواست همکاری با یک تیم خوب و رویایی،

درخواست تخفیف موقع خرید شخصی

و بسیاری از حوزه های دیگر

 

Leave a Reply