چانه بزن ‌

Rate this post

معتقدم برای بدست آوردن ناگزیر از چانه زدن هستیم.

در موارد بسیاری تجربه کرده ام که باید چیزی را طلب کنیم و پیگیر باشیم تا بدست بیاید.

شاید شنیده باشید که “حق گرفتنی است و نه دادنی”

برای مثال جهت دعوت به مصاحبه کاری بار ها تجربه کرده ام که تنها فرستادن رزومه کافی نبوده و تماس و پیگیری بعد از آن باعث  شده به جلسه مصاحبه راه یافته ام .

این موضوع در حوزه های دیگر نیز کاربرد دارد.

روابط احساسی : اینکه تنها یک فرد را دوست داشته باشی کافی نیست. او هیچ موقع نخواهد فهمید که تو چنین شیفته و دلباخته او هستی. بهتر است این موضوع را با او بیان کنی.

درخواست افزایش حقوق: تا زمانی که با مدیر ت درباره حقوقت چانه نزنی ، راه بجایی نخواهی برد و هیچ کس به دلیل حقوق پایین ات  سراغ تو نخواهد آمد.

درخواست همکاری با یک تیم خوب و رویایی: 

به نظر من چانه زدن در این قسمت باید با نمایش مهارت ها همراه باشد. به عبارت دیگر چانه زدن با پشتوانه . اینکه من دوست دارم برای مثال در شرکت گوگل کار کنم ، به تنهایی کافی نیست و باید مهارت هایی هم داشته باشم.

درخواست تخفیف موقع خرید شخصی

و بسیاری از حوزه های دیگر

 

Leave a Reply