نا امیدی از زبان محمدرضا شعبانعلی

Rate this post

همیشه احساس میکنم تجربه نا امیدی ، انسانی ترین تجربه دنیاست.

امید رو خیلی ها تجربه می کنند اما نا امیدی یعنی اینکه من رویایی در سر دارم و اکنون با ان فاصله دارم. مهم اینه که این تجربه پایدار نباشه.

Leave a Reply