ما همه مثل هم نیستیم

Rate this post

همه ی ما با هم فرق داریم.

اما به طور شگفت انگیزی زمانی که به هم می رسیم (اکثر ما) و دور هم هستیم ، سعی می کنیم مثل هم باشیم و برای مدتی کوتاه نقش بازی کنیم

مثلا با خود می گوییم :

این مهمونی سه چهار ساعت بیشتر که نیست. پس نقش بازی کردن و مثل بقیه بودن رو هر جوری هست بازی می کنم.

شاید به همین دلیل است که آستانه تحمل افراد برای حضور در جمع متفاوت است. و این بسته به میزان مهارت آنها در تسلط بر این حرفه (مثل همه بودن) است.

بعضی از افراد این مهارت را یاد نگرفته اند یا دوست نداشته اند آن را تمرین کنند و همیشه خود شان هستند و مثل همه بودن را  تمرین نکرده اند. این افراد گاهی تنها می مانند و ترد می شوند و گاهی هم برچسب هایی بر آنها می خورد . غیر اجتماعی ، درونگرا ، انزوا طلب ، گوشه گیر ، …

Leave a Reply