فهرست پست های لینکدین

در انتظار:

 • -منظور از relation در SQLچیست؟
 • – انواع داده oltp و olap چه تفاوتی با هم دارند؟
 • کوییز های شخصی سازی شده – لینک

فروردین 402

 • معرفی سایت و مطالب دسته بندی شده آن ( لینک الگو)
  • برای مثال معرفی پلتفرم های برگزاری مسابقه
  • سری آموزش وب اسکریپینگ و حل یک مسئله کوچک(همین کافی است که شما در مصاحبه بگویید تجربه وب اسکرپ داشته اید)
  • سری مدلهای ماشین لرنینگ و مایند مپی که در مصاحبه بتوانید به آن رجوع کنید.(اشاره به یک تصویر بیگ پیکچر که به ما در تشخیص مدل کمک کند)
  • موضوعات پرکاربرد درMl
  • سه مسئله ابتدا در Kaggle (دستگرمی برای آموزش پلتفرم Kaggle)
  • آمار کورسرا و یا دوره های مشابه آن (یا معرفی بلاگ دانشجوی شهید بهشتی و …)
  • ترجمه کتاب (سری پست های مرتبط با ترجمه کتاب) + معرفی پست های آقای دانشجو در ویرگول
 • معرفی سری بلاگ های افراد فعال (النا و سایر وابستگان )
 • معرفی کتاب و افرادی که آن را ترجمه کرده اند (پسر ویرگول)
 • معرفی کتاب Art of DA لینک
 • معرفی کتاب become data head لینک
 • معرفی کتاب Be Data Literate لینک
 • معرفی کتاب data garden لینک
 • گیت هاب معرفی کتاب ها لینک
 • داستان گوی خوب(لینک چاد سندرسون)

اسفند 401

 • بازنشر پست دیتا هابیز –لینک
 • قیمت خانه – پیشرفته – لینک
 • تکنیک PCA – لینک
 • اعلام بج کگل – لینک
 • تخمین قیمت خانه – رگرسیون خطی – لینک
 • فان – git merge – لینک
 • حل مسئله تایتانیک و ارسال به کگل – لینک

بهمن 401

 • -در مورد رگرسیون لاجستیک- ویدئو یوتوب
 • مدیریت missing values –
 • – تفاوت SQL و NOsql
 • – تفاوت RDBSM و DBSM –

دی ماه 401

 • گواهی نامه kaggle – مقدمات ماشین لرنینگ – لینک
 • مبانی تفکر الگوریتمی کوئرا – لینک