خلاصه فایل صوتی در مورد تصمیم گیری

 گزیده هایی از این فایل صوتی  که در مورد تصمیم گیری  است رو در اینجا می نویسم تا دسترسی راحت تری به آن داشته باشم.

منبع فایل صوتی 

 

انواع تصمیمات :

1:تصمیماتی که میگیریم و نمی توانیم در مورد جزئیاتش توضیح دهیم .

2 :تصمیماتی که دقیقا می توانیم دلایل کافی بیاوریم برای اتخاذ آن وقت و انرژی زیادی صرف می شود.

 

تصمیمات در مورد ازدواج:

اگر تحصیلات مورد انتخاب شده بالا باشد ، دلیل هایی خواهیم آورد که تحصیل در مقاطع بالا را تایید کند.

و نوع برعکس هم پیش می آید.

 

در سیستم 1 تصمیم میگیرم و در سیستم 2 توجیه می کنم.

 

گاهی تصمیمات در ظرف کلمات نمی گنجد.

بسیاری از دلایل تصمیم گیری در ظرف محدود کلمات نمی گنجد.

 

پیر وقتی می بیند گزینه صحیح را می بیند. (سیستم 1)

جوان نیاز به آنالیز دارد (سیستم 2)

 

تصمیم خوب الزاما تصمیمی نیست که به نتیجه خوب رسیده باشد.

و تصمیم بد هم الزاما به رخداد بد منجر نمی شود.

 

اخلاق در تصمیم گیری :

نه فقط در حضور جمع و در نگاه اطرافیان  تصمیم درست بگیریم.

بلکه در خلوت خود و در تنهایی هم تصمیماتی بگیریم که خودمان (وجدانمان) راضی باشد.

 

مثال آخر :

در مورد سوزنبان ریل قطار که یا باید 8 نفر را بکشد که قانون را رعایت نکرده اند یا یک نفر که قانون را رعایت کرده است. و مصداق آن در شرایط زندگی و محیط های اداری و کاری و اجتماعی و …. که زمانی که تو تنها بخواهی قانون را رعایت کنی  چه پیامد هایی را لمس خواهی کرد.

تصمیم گیری یک چالش است.

Leave a Reply