خلاصه فایل صوتی- برند شخصی-

Rate this post

موضوع : پرسنال برندینگ

ارائه دهنده : محمدرضا شعبانعلی

پیش نوشت :

این نوشته گزیده ای از نکاتی است که محمدرضا شعبانعلی در گردهم آیی متممی ها در سال 96 در سخنرانی خود با عنوان پرسنال برندینگ بیان نموده اند.

حوزه کاری من چقدر رقابتی است ؟

باید حوزه کاری ام را مشخص کنم.

اگر رشته خود را مشخص نکرده باشید ، پرسنال برندینگ برای شما معنی ندارد.

دوست دارید در بین چه کسانی دیده شوید؟

 

کسی که به دنبال پرسنال برندینگ است ، قرار نیست توسط بسیار یاز افراد شناخته شود – جامعه هدف ممکن است کمتر از 100 نفر باشد.

 

یک تمرین :

فرض کنید دوستان شما بخواهند ، کلمه هایی در مورد شما بگویند که با شخصیت شما ارتباط دارد (مثلا کتاب ، موسیقی ، رشته دانشگاهی ، یا …..) .

با این فرض ، فکر می کنید چه کلماتی بیشتر در مورد شما به کار خواهد رفت؟

نکته : اگر این لیست کلمات خالی باشد ، این یعنی شما  تا کنون دستاورد خاصی نداشته اید و در ابتدای راه برندسازی شخصی هستید.

تا پایان فایل دوم.

ادامه دارد …

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply