جبر و اختیار

Rate this post

امروز متنی رو خوندم که به نظرم جالب بود .
اینجا می نویسمش تا با نگاهی زیبا تر به جبر واختیار به زندگی ام ادامه بدم:

عارفی را پرسیدند
زندگی به “جبر” است یا به ” اختیار”؟
گفت: امروز را به “اختیار” است
تا چه بکارم…
اما فردا به “جبر” است
چرا که به “اجبار” باید درو کنم
هر آنچه را که دیروز به ”اختیار” کاشته ام

پی نوشت :

یادمان باشد امروز در حال کاشتن هستیم . و همچنین حال خوب یا بد امروز مان نتیجه کارهای دیروزمان است. مثلا  :

میزان درآمدمان ،

کیفیت و کمیت روابط دوستانه مان ،

میزان رضایت از زندگی مان و …

Leave a Reply