انبوه شگفتی ها

نشسته در حال نگاه کردن به کنجدهای پیش رو :
گاهی با خود خلوت می کنی و دنیای اطرافت را خوب که مرور می کنی حیرت تو را فرا میگیرد.
انبوهی از مسائل را حل نشده می یابی .
انبوهی از گره های نا گشوده .
انبوهی از عجایب.
سکوت میکنی.
یک دنیا زیبایی.
کدام را در یابی.
انبوهی از زیبایی هایی که تنها می توانی آن ها را نگاه کنی و بگذری بدون اینکه از راز آفرینش آنها اطلاعی بیابی.
از میان آثار هنرمند بزرگ ، این بار ، دانه های کنجد بود که برای لحظاتی ، حال و هوایم را عوض کرد.

Leave a Reply