کتاب انسان خردمند نوشته یو وال نوح هراری

گاهی یک خلاصه کتاب آنقدر  جامع و گویا هست که آدم را از خواندن خود کتاب بی نیاز می کند . نوشته  صدرا علی آبادی عزیز در مورد کتاب انسان خردمند(لینک) از آن دسته از خلاصه کتاب هاست که وقتی آن را خواندم احساس کردم […]

Read more

چانه بزن ‌

معتقدم برای بدست آوردن ناگزیر از چانه زدن ایم. در موارد بسیاری تجربه کرده ام که باید چیزی را طلب کنیم و پیگیر باشیم تا بدست بیاید. شاید شنیده باشید که حق گرفتنی است و نه دادنی. برای مثال جهت دعوت به مصاحبه کاری بار […]

Read more

اهمیت درست انجام دادن کار های کوچک

“نیاز نیست انسان به دنبال کار های بزرگ برود . اگر همان وظایف در ظاهر کوچکت را بدرستی انجام دهی ، خود به خود کار های بزرگ در برابرت قرار میگیرد و به تدریج توفیق  انجام کارهای بزرگ تر را بدست می آوری و پله […]

Read more