موضوعات بلاگ

مسابقه ترب 2023:

1- لینک مسابقه (ترب 2023)
2-کد نمونه ارائه شده توسط ترب(لینک) توضیحات کد نمونه (لینک)
3- گیت هاب –لینک (ریپازیتوری)
4- بررسی مسابقه ترب (لینک بلاگ)
5- جدول زمانی (نظمی برای ترب- برای آموزش حداقل)- لینک بلاگ

مسائل کگل:

 • 26اسفند 401-
  • مسئله تایتانیک- کگل– حل شده – بلاگ- گیت هاب strumer –
  • مسئله قیمت خانه – کگل- حل شده – بلاگ- گیتstrumer –
 • 27اسفند 401-
  • مسئله دیابت هندی-بلاگ – 2 ساعت

آموزش آمار-coursera

آخرین مرور- 1 فروردین401

در انتظار بررسی

 • 27 اسفند – دو مورد- یک ساعت

آموزش بیگ دیتا با اسپارک

 • انواع transformation در اسپارک (تئوری)
 • انواع action در اسپارک (تئوری)
 • نصب اسپارک و حل تمرین ساده (عملی)
 • ایجاد دیتا فریم در اسپارک (عملی)
 • مدیریت Missing values در اسپارک
 • فیلترها در اسپارک
 • آموزش aggregate , group By
 • معرفی Mlib در اسپارک
 • رگرسیون خطی
 • معرفی DataBricks
 • رگرسیون چندوجهی

وب اسکرپینگ:

مدل های ماشین لرنینگ:

موضوعات پر کاربردر در ML

 • PCA – درمورد (dimension reduction) چگونه تعداد فیچر ها یا را کاهش دهیم؟
 • ماتریس پیچیدگی- چگونه بفهمیم که یک مدل برای مسئله ما مناسب است؟
 • F1 Score – معیاری دیگر برای ارزیابی مدل.
 • grid search – چگونه پارامترهای default مدل ها را تغییر دهیم تا نتیجه بهتری بگیریم؟
 • cross validation – تغییر validation set تا بدست آوردن میانگین دقت.
 • داده های استاندارد شده (لینک)
 • ریاضیات رگرسیون (لینک)

تخمین قیمت خانه – دیتا ست با 81 فیچر

 • مرحله EDA یا بررسی اولیه داده
 • Feature engineering
 • Features Scaling
 • Feature selection
 • حل مسئله و ارسال به Kaggle

چند گام اولیه برای آموزش دیتا ساینس

 • دیتا ساینس چیست؟
 • آموزش پایتون – دوره مقدماتی kaggle – لینک دوره
 • آموزش – متوسط ماشین لرنینگ در kaggle – لینک دوره
 • مدیریت missing values
 • کدام مسافر کشتی تایتانیک زنده می ماند؟
 • تخمین قیمت خانه (دیتا ست با 5 فیچر)
 • تخمین قیمت خانه (دیتا ست با 81 فیچر)

آموزش دیتا بیس

 • نصب SQL
 • حل 20 تمرین با SQL
 • در مورد Oracle
 • یادداشتهای کلاس (خاتم)
 • SQL مقدمات در kaggle (لینک دوره)

ترجمه کتاب hands on machine Learning:

مطالعات پراکنده:

سایر موارد

 • مسیریادگیری دیتا ساینس (لینک)
 • ارسال رزومه (last update- 18 esfand 401)
 • معرفی tensorflow در 4
 • آموزش آمار دیتا ساینس