غزل 6 حافظ –

در این غزل به مواردی اشاره می شود که اندکی در مورد هر یک می نویسم: در جایی می گوید ” که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را”  یادمان باشد زمانی که به نوعی از توانایی در یک زمینه خاص رسیدیم ، آن گونه […]

Read more

کتاب انسان خردمند نوشته یو وال نوح هراری

گاهی یک خلاصه کتاب آنقدر  جامع و گویا هست که آدم را از خواندن خود کتاب بی نیاز می کند . نوشته  صدرا علی آبادی عزیز در مورد کتاب انسان خردمند(لینک) از آن دسته از خلاصه کتاب هاست که وقتی آن را خواندم احساس کردم […]

Read more

چانه بزن ‌

معتقدم برای بدست آوردن ناگزیر از چانه زدن هستیم. در موارد بسیاری تجربه کرده ام که باید چیزی را طلب کنیم و پیگیر باشیم تا بدست بیاید. شاید شنیده باشید که “حق گرفتنی است و نه دادنی” برای مثال جهت دعوت به مصاحبه کاری بار […]

Read more