نا امیدی از زبان محمدرضا شعبانعلی

همیشه احساس میکنم تجربه نا امیدی ، انسانی ترین تجربه دنیاست.

امید رو خیلی ها تجربه می کنند اما نا امیدی یعنی اینکه من رویایی در سر دارم و اکنون با ان فاصله دارم. مهم اینه که این تجربه پایدار نباشه.

سه نکته حاصل از مرور خلاصه کتاب تصویر دوریان گری- اسکار وایلد

امروز دوباره چند خط از این کتاب را  مرور کردم و باعث شد که با خودم مرور کنم که :

1-مشورت گرفتن خوب است اما در نهایت باید استقلال در تصمیم گیری را رعایت کنیم.

2- در دانستن راه برگشت وجود ندارد. نمی توان خود را به نفهمی زد . دانستن مسئولیت به بار می آورد. نمی شود فهمید و فراموش کرد. یادگیری یک مسیر است که با وارد شدن به آن نمیتوان از آن بیرون آمد. تا آخر عمر در این بازی می مانی.

3- خطا کردن از لازمه های رشد است.

ادامه خواندن “سه نکته حاصل از مرور خلاصه کتاب تصویر دوریان گری- اسکار وایلد”

امید دارم

به آینده ای که در پیش رو است امید دارم.

با وجود تمام بی نظمی ها  و اتفاقات ناگوار و همه ی حرف های ناامید کننده از اطرافیان ، به آینده امید دارم.

… تنها  به برتری زیبایی بر زشتی ایمان دارم.

و می دانم که شکوفه ها روزی گل خواهند کرد.

اگر چه زمستان سرد و جانکاهی را گذرانده باشند.

اگر چه سرمای زیادی را تحمل کرده باشند و این سرما تا مغز استخوانشان فرو رفته باشد.

بهار خواهد آمد و شکوفه ها گل خواهند کرد و بلبل بر سر شاخسار نغمه سر خواهد داد و دختران دست در دست پسران در سبزه زاران رقصان خواهند بود و آنچه را که خالقشان خواسته بود  را زندگی خواهند کرد

آن روز نزدیک است.

بهار نزدیک است.

اگر چه امروز سرد است ،

به حال خوب پیش رو امید دارم.

 

جبر و اختیار

امروز متنی رو خوندم که به نظرم جالب بود .
اینجا می نویسمش تا با نگاهی زیبا تر به جبر واختیار به زندگی ام ادامه بدم:

عارفی را پرسیدند
زندگی به “جبر” است یا به ” اختیار”؟
گفت: امروز را به “اختیار” است
تا چه بکارم…
اما فردا به “جبر” است
چرا که به “اجبار” باید درو کنم
هر آنچه را که دیروز به ”اختیار” کاشته ام